Válogatott publikációk

E. Recuero, D. Canestrelli, J. Vörös, K. Szabó, N. Poyarkov, J. W. Arntzen, J. Crnobrnja-Isailovic, A. Kidov, D. Cogalniceanu, F. Caputo, G. Nascetti & I. Martínez-Solano (2011): Multilocus species tree analyses resolve the radiation of the widespread Bufo bufo species group (Anura, Bufonidae) – Molecular Phylogenetics and Evolution - in press.

Vörös J., Price, L. & Donnellan, S. (2011): The occurance of the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis on the endemic frog species Litoria raniformis in South Australia – Herpetological Review 42: 220-223.

Vörös J. & Dušan J. (2011): First steps to survey chytrid fungus in Croatia. – Hyla Herpetological Bulletin 1: 31-34.

Vörös J., Dankovics, R., Harmos K., Dobay G. & Kiss I. (2010): Distribution and conservation of the fire salamander (Salamandra salamandra) in Hungary – Állattani Közlemények 95: 121-149.

Hock F., Huszthy Cs., Szövényi G. & Vörös J. (2010): Comparative bio-acoustic study of hungarian populations of the yellow bellied toad (Bombina variegata) – Állattani Közlemények 95: 191-206.

Kiss I., Babocsay G., Dankovics R., Gubányi A., Kovács T., Molnár P., Somlai T. & Vörös J. (2010): A preparative survey for monitoring of selected Natura 2000 amphibian species (Triturus carnifex, T. dobrogicus és Bombina bombina) in Hungary – Állattani Közlemények 95: 281-304.

Gubányi A., Vörös J., Kiss I., Dankovics R., Babocsay G., Kovács T., Molnár P. & Somlai T. (2010): Contribution to knowledge of the distribution of Italian Crested Newt (Triturus carnifex), Danube Crested New (T. dobrogicus) and European Fire-bellied Toad (Bombina bombina) in Hungary – Állattani Közlemények 95: 253-279.

Vörös, J. & Arntzen, J. W. (2010): Weak population structuring in the Danube Crested newt, Triturus dobrogicus, inferred from allozymes - Amphibia - Reptilia 31: 339-346 IF: 0.784

Dobay G. és Kiss I. (2010): A foltos szalamandra (Salamandra salamandra L.) populációbiológiai vizsgálata a Selmeci-hegységben (Szlovákia). Állattani Közlemények 95(2): 165–177.

Gubányi A., Vörös J., Kiss I., Dankovics R., Babocsay G., Kovács T., Molnár P. és Somlai T. (2010): Az alpesi tarajosgőte (Triturus carnifex), a dunai tarajosgőte (T. dobrogicus) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) magyarországi elterjedésének elemzése. Állattani Közlemények 95(2): 253–279.

Kiss I., Babocsay G., Dankovics R., Gubányi A., Kovács T., Molnár P., Somlai T. és Vörös J. (2010): Kiválasztott Natura 2000 fajok (Triturus carnifex, T. dobrogicus és Bombina bombina) monitorozását előkészítő felmérések. Állattani Közlemények 95(2): 281–304.

Rácz M. J., Kiss I. és Sály P. (2009): Kétéltűállományok összehasonlító vizsgálata Budapest különböző vizes élőhelyein. Állattani Közlemények 94(1): 103-121.

Vörös, J ., Mitchell, A., Waldman, B., Goldstien, S. & Gemmell, N. J. (2008): Crossing the Tasman sea: inferring the introduction history of Litoria aurea and L. raniformis (Anura: Hylidae) from Australia into New Zealand. - Austral Ecology 33: 623 - 629.

Vörös, J. , Szalay, F. & Barabás, L. (2007): A new computer-aided videomorphological method for the quantitative analysis of ventral pattern in Bombina spp. (Anura: Discoglossidae) - Herpetological Journal 17: 97-103. IF: 0.650

Vörös J . (2006): A Bombina bombina és Bombina variegata morfológiai és genetikai vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel filogeográfiájukra és a két faj által alkotott hibridzónákra. Doktori disszertáció, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia Doktori Iskola, Budapest, 82 pp.

Báldi, A. & Vörös, J. (2006): Extinction debt of Hungarian Reserves: a historical perspective. - Basic and Applied Ecology 7: 289-295.

Vörös J. , Alcobendas, M., Martínez-Solano, I. & García-París, M. (2006): Evolution of Bombina bombina and Bombina variegata (Anura: Discoglossidae) in the Carpathian Basin: a history of repeated mt-DNA introgression across species. - Molecular Phylogenetics and Evolution 38(3): 705-715.

Vörös, J. , Alcobendas, M., Martinez-Solano, I. & García-París, M. (2005): Mitochondrial DNA phylogeography of Bombina species in Hungary. - New Zealand Journal of Zoology 32: 231.

Vörös, J., Korsós, Z. and Szalay, F. (2003): A comparative morphological study on the two Hungarian discoglossid toad species (Bombina spp.). Biota 3(1-2): 173-179.

Vörös, J. (2002): Az Őrség unkaállományának (Bombina spp.) vizsgálata. (Investigation of Bombina species of Örség) - Praenorica Folia Historico-Naturalia VI.: 181-186.

Erdey M., Kiss I. és Foote J. (2000): A tengerpart feltöltésének hatása az álcserepesteknős (Caretta caretta) fészkelési sikerére. Állattani Közlemények 85: 79-92.

Schád P., Puky M. és Kiss I. (1999): A Naplás-tó Természetvédelmi területen élõ kétéltűek vonulási sajátosságai. Természetvédelmi Közlemények. 8: 161-172.